Lokalhistorien er fundamentet for vårt distrikts særpreg og gir menneskene som bor her en følelse av lokal identitet.
Historien blir på den måten en kraft som påvirker vår samtid og framtid. Derfor må den tas vare på. I 2016 kan Kragerø feire 350 år som by. I 1960 ble kommunene Sannidal, Skåtøy og Kragerø slått sammen. Jubileet i 2016 gir en ypperlig anledning til å utgi et nytt historieverk for hele kommunen. En viktig målsetting for et slikt historieverk blir å beskrive menneskene og deres livsvilkår i det mangfoldet distriktet vårt byr på. Kragerødistriktets historie kan gjerne beskrives med slagordene skog-kyst-by. Skogbygdene i Sannidal og kystområdene i Skåtøy la grunnlaget for byetableringen i Kragerø, som på sin side ble et nødvendig senter for tjenesteytelser og handel. Et historieverk for vårt distrikt bør tydeliggjøre særpreget i de enkelte delene av kommunen, men samspillet og den gjensidige avhengigheten mellom dem er minst like viktig.

La oss sammen sørge for at jubileumsåret 2016 blir et begivenhetsrikt år i byens historie.